BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

180901 - 2015 - Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich

Gliwice: Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta Gliwice.
Numer ogłoszenia: 180901 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


 

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Zalacznik nr 7 - wzor umowy z uwzglednieniem pytan i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
Informacja dot. postępowania przetargowego (pdf)
Załącznik nr  6- Program Funkcjonalno data 10.12.2015r. (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia data 10.12.2015r. (pdf)

_______________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik do umowy - warunki gwarancji (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy (docx)
Załącznik nr 3A - Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3B - Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3C - Oświadczenie (docx)
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych (doc)
Załącznik nr 4A - Wykaz usług (doc)
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (doc)
Załącznik nr 6 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (pdf)
Załącznik nr 6.a - Mapka orientacyjna (jpg)

Załącznik nr 6.b:

Załącznik nr 7 - Wzór umowy (pdf)

Data stworzenia : 2016-01-25 12:33 Autor : Data publikacji : 2016-01-25 12:33 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-18 15:53 Osoba modyfikująca :