Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Tarnogórskiej 127 na potrzeby Śląskiej Sieci Metropolitalnej - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Tarnogórskiej 127 na potrzeby Śląskiej Sieci Metropolitalnej

data zamieszczenia: 4.05.2016 r.