BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. „Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”

data publikacji 2016-06-16

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

odpowiedzi na pytania wykonawców

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 1a - wykaz oferowanych urządzeń

załącznik nr 2a - oświadczenie

załącznik nr 2b - grupa kapitałowa

załącznik nr 3 - wykaz dostaw

załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamowienia

Data stworzenia : 2016-06-16 18:42 Autor : Data publikacji : 2016-06-16 18:42 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-18 15:51 Osoba modyfikująca :