BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Dostęp do informacji publicznych - BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Dostęp do informacji publicznych

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w serwisie www Spółki. Dane publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 - 15 ww. Ustawy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.