BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o. - Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, SSM/7/PP/2015

Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej