BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Misja oraz wizja Spółki - BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Misja

Misją Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. jest budowanie sukcesu Miasta i społeczności Gliwickiej poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury cyfrowej i usług publicznych bazujących na rozwiązaniach teleinformatycznych, co bezpośrednio (pozytywnie) wpływa na rozwój gospodarki regionu oraz podniesienie komfortu życia jego mieszkańców.

W inteligentnym mieście infrastruktura cyfrowa jest częścią podstawowych mediów użytkowych, odpowiadając na cyfrowe potrzeby społeczności lokalnej.

 

Wizja

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. to Spółka, która konsekwentnie realizuje swoją misję dzięki:

  • Sprawnemu zarządzaniu Spółką - procesy prowadzone w Spółce opierają się o szerokie wykorzystanie technologii informatycznych, majątek Spółki jest oznakowany w sposób uporządkowany i gwarantujący szybki dostęp do informacji o nim, dokumenty i ich obieg funkcjonują w formie elektronicznej. Najwyższą jakość świadczonych usług Spółka uzyskuje m.in. dzięki certyfikacji ISO 27001, dostępowi do aktualnych i wysokojakościowych raportów, bieżącemu szacowaniu ryzyka oraz zarządzaniu nim, jak również prowadzi systematyczne przeglądy organizacji pracy i ciągle ją doskonali. Warunki pracy dają wysoki poziom zadowolenia pracowników, którzy tworzą zaangażowany zespół.
  • Rozwiązaniom opartym na najnowszych technologiach służących mieszkańcom - Spółka skutecznie wdraża rozwiązania informatyczne, które ułatwiają codzienne życie mieszkańców, działa prężnie na rzecz poprawy efektywności komunikacji na linii „mieszkańcy –miasto” oraz prowadzi działania na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, buduje wiedzę w obszarach informatycznych, bezpiecznego poruszania się po świecie cyfrowym.
  • Wydajnej, opartej o nowoczesne rozwiązania infrastrukturze - Spółka realizuje wieloletni plan modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, jest partnerem pierwszego wyboru dla samorządu gliwickiego, oferując usługi wsparcia teleinformatycznego o najwyższych standardach, rozwija współpracę z klientami oraz oferuje im konkurencyjne rozwiązania z zakresu nowoczesnych usług informacyjnych i komunikacyjnych.
  • Działaniom na rzecz poprawy jakości życia w Gliwicach - Spółka współdziała z Miastem w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, czynnie włącza się w realizację programów i zadań w tym zakresie, promuje obszary nowych technologii, zapewnia klientom kompleksowe rozwiązania oparte o najnowsze rozwiązania informatyczne. Podnosi poziom bezpieczeństwa informatycznego i w obszarze swojego działania jest ekspertem.