Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta Gliwice