BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Przedmiot działalności - BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Przedmiot działalności

Jesteśmy pierwszym w Polsce samorządowym operatorem sieci teleinformatycznej. Spółka w całości należy do gliwickiego samorządu.

Od powołania w 2009 r. działamy na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i poszerzenia dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarze metropolii śląskiej. W tym celu wykorzystujemy sieć śwatłowodową do połączeń z jednostkami samorządowymi.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

73, 1, , REKLAMA

82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ