Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania SSM/1/PP/2019 „Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń PIAP na terenie strefy płatnego parkowania w Gliwicach”

Zawiadomienie o wynikach postępowania SSM/2/PP/2019 „Usługi związane z obsługą środków finansowych z urządzeń PIAP w strefie płatnego parkowania w Gliwicach”