BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o. - Przetargi aktualne

Informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ssm_silesia 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Promocja Miasta Gliwice poprzez budowanie marki Gliwice z wykorzystaniem obiektu Arena Gliwice

Ogłoszenie o dialogu technicznym "Wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publ. oraz innych usług świadczonych przez miasto, zintegrowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+ i 75+ (…)"

Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Kompleksowe wdrożenie systemu kart płatniczych wraz z ich obsługą w urządzeniach PIAP (parkometry) na terenie miasta Gliwic”