BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o. - Przetargi aktualne

Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Kompleksowe wdrożenie systemu kart płatniczych wraz z ich obsługą w urządzeniach PIAP (parkometry) na terenie miasta Gliwic”