Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Władze Spółki

 

  • Grzegorz Nitkiewicz - Prezes Zarządu
  • Rafał Fulczyk - Wiceprezes Zarzadu
  • Tomasz Król - Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

  • Ryszard Wilk - Przewodniczący Rady
  • Aleksandra Śnieżek - Członek Rady
  • Agata Koba - Członek Rady