Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Władze Spółki

 

  • dr Ewa Weber - Prezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA:

  • Aleksandra Śnieżek - Przewodnicząca Rady
  • Agata Koba - Członek Rady
  • Rudolf Widziszowski - Członek Rady