Biuletyn Informacji Publicznej - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego

Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz niezbędną dokumentacją prawną dla budowy Małej Elektrowni Wodnej z wykorzystaniem piętrzenia rzeki Kłodnica w km 47 + 500 w mieście Gliwice

Termin złożenia oferty – 19 lutego 2016 r. do 10.00

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty –  wyborofertyMEW.pdf

Plik do pobrania – zapytanie.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego:

Wyjaśnienia.pdf

20160125_Postanowienie-Prezydenta-Miasta-Katowice.pdf

Klodnica_Jaz_Politechnika.pdf

Wycinek_polozenie_MEWGliwice.pdf